Af verkefnum sumarsins

18. júlí 2018

Fjögur af rannsóknarverkefnum sumarsins hafa m.a. það markmið að kanna hvort greina megi breytingar á vatnalífríki eftir því sem tímar líða.

Tvö þessara verkefna hafa staðið yfir í nokkur ár. Annars vegar er um að ræða mælingar á ástandi nokkurra vatna á höfuðborgarsvæðinu og hins vegar mælingar á vatnsgæðum Þingvallavatns. Bæði þessi verkefni hafa þann tilgang að efla grunnþekkingu, vakta ástand og nema mögulegar breytingar s.s. vegna mengunar eða hlýnunar.

Þriðja verkefnið tengist einnig Þingvallavatni, en á áttunda áratug síðustu aldar var ráðist í rannsóknir á lífríki á hörðum strandbotni frá yfirborði og niður á 8 m dýpi. Þessi sýnataka hefur nú verið endurtekin með sömu aðferðum og beitt var á sínum tíma. Tilgangurinn er að kanna hvort greina megi breytingar á lífríkinu, en einnig að til séu gögn um ástandið í dag handa rannsakendum framtíðarinnar.

Myndin hér að neðan sýnir hnullunga á hörðum botn í Þingvallavatni. Myndina tók Þorvaldur Hafberg.

harður botn.jpg

Fjórða verkefnið beinist að Reykjavíkurtjörn, en að mörgu leiti má segja að þar sé vatnshlot í vanda statt. Þó hefur ástandið farið batnandi á undanförnum árum, í kjölfar aðgerða sem gripið var til í þeim tilgangi að bæta vatnsgæði og ásýnd. Verkefni sumarsins í Tjörninni byggir á fyrri rannsóknum og er sjónum nú aðallega beint að hornsílum og vatnagróðri, en á undanförnum árum hafa orðið stakkaskipti hvað varðar gróðurfar. Þannig hefur Tjörnin breyst úr því að vera nánast gróðurlaus yfir í að vera nú kafgróin að stærstum hluta.