Lífríkisúttektir

mæling.jpg

Náttúrufræðistofa Kópavogs hefur í gegn um tíðina lagt mikla áherslu á rannsóknir á lífríki stöðuvatna. Umfang þessara verkefna hefur verið mjög misjafnt en oft hefur verið um að ræða þjónustuverkefni fyrir sveitarfélög og framkvæmdaraðila. Oftast eru þetta einsskiptis rannsóknir, en stundum er um að ræða endurtekningu á eldri rannsóknum í þeim tilgangi að kanna hvort breytingar hafa átt sér stað. 

Lífríkisúttektum lýkur með útgáfu skýrslu til verkkaupa þar sem gerð er grein fyrir niðurstöðum verkefnisins og eru skýrslurnar oftast nær opnar almenningi. Hér að neðan eru nokkur dæmi um lífríkisúttektir sem Náttúrufræðistofan hefur staðið að.

Úttekt á lífríki Varmár í Mosfellsbæ árið 2020

Lífríki Silungatjarnar, Krókatjarnar og Selvatns árið 2016

Lífríki Tjarnarinnar í Reykjavík 2015 og 2016

Grunnrannsókn á lífríki Meðalfellsvatns

Frumathugun á Kópavogslæk

Frumathugun á lífríki Búðatjarnar

Frumathugun á lífríki Daltjarnar

Grunnrannsókn á lífríki Bakkatjarnar

Grunnrannsókn á lífríki Hafravatns

Grunnrannsókn á lífríki Rauðavatns

Grunnrannsókn á lífríki Urriðavatns

Grunnrannsókn á lífríki í Hamarskotslæk og Ástjörn