Leiðbeiningar fyrir gróðurkönnun í stöðuvötnum

KVER HAFRANNSÓKNASTOFNUNAR - KV 2022-12

Fjallað er um aðferðir sem nota skal við könnun vatnaplantna í stöðuvötnum við vöktun vatnshlota samkvæmt lögum um stjórn vatnamála (nr. 36/2011). Framkvæmd könnunar á vatnaplöntum á vettvangi er lýst og fjallað er um úrvinnslu og skil á niðurstöðum sem nota skal við ástandsflokkun stöðuvatna.

Haraldur R. Ingvason, Þóra Hrafnsdóttir, Finnur Ingimarsson og Sunna Björk Ragnarsdóttir

Skýrslan er unnin fyrir Stjórn vatnamála, Umhverfisstofnun

Leiðbeiningar fyrir gróðurkönnun í stöðuvötnum