Aðrar rannsóknir

Veiðivötn.jpgUndir þennan flokk falla samantektarskýrslur og ýmsar rannsóknir sem ekki falla beinlínis undir hina flokkana. Hér má einnig finna niðurstöður rannsókna sem unnar hafa verið af utanaðkomandi aðilum fyrir Náttúrufræðistofu Kópavogs.

Tjarnanál í Þingvallavatni 2015–2016

Varnarefnið DDT gegn mývargi við Steingrímsstöð

Mengunarflokkun á Reykjavíkurtjörn

Mat á hugsanlegum hitaáhrifum á lífríki Gljúfurholtsár í Ölfusi

Áhrif vatnsmiðlunar á vatnalífríki Skorradalsvatns

Vistfræði- og verndarflokkun íslenskra stöðuvatna

Fuglar í Kópavogi 2013

Gróður í Borgarholti, Kópavogi