Skýrslur

Hér er að finna helstu skýrslur sem unnar hafa verið á vegum Náttúrufræðistofunnar og er skýrslunum skipt eftir verkefnaflokkum. Aðallega er um að ræða niðurstöður grunnrannsókna á stöðuvötnum. Listinn er ekki tæmandi en unnið er að því að uppfæra hann.

Vöktunarverkefni

Lífríkisúttektir

Mat á umhverfisáhrifum

Aðrar rannsóknir