Rannsóknir á Reykjavíkurtjörn

26. ágúst 2019

Vegfarendur í miðbæ Reykjavíkur ráku sumir hverjir upp stór augu nú fyrir helgi þegar sjá mátti tvo menn á slöngubát róa fram og aftur um Reykjavíkurtjörn. Um var að ræða starfsfólk Náttúrufræðistofu Kópavogs í þeim erindagjörðum að kanna lífríki og gróðurfar Tjarnarinnar. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem þessar rannsóknir vekja athygli, enda fágætt að sjá báta á Reykjavíkurtjörn.

Núverandi rannsókn er framhald rannsóknar sem gerð var árin 2015-16 og hafa niðurstöðum hennar verið gerð skil í skýrslu sem kom út árið 2017.

Að þessu sinni beindist áherslan annars vegar að smádýrum og hornsílum, og hins vegar að þekju og tegundasamsetningu vatnaplantna, en á rúmum áratug hefur gróðurfar tjarnarinnar tekið algerum stakkaskiptum.

Auk þess að fylgjast með landnámi gróðurs í Tjörninni er markmið núverandi rannsóknar að kanna hvort sjá megi breytingar á smádýralífi og vatnsgæðum. Nú liggur fyrir töluverð vinna við úrvinnslu þeirra gagna sem safnað hefur verið og verða niðurstöðurnar gefnar út að þeirri vinnu lokinni.