Niðurstöður rannsókna birtast í vísindatímaritum

06. maí 2019

Rannsóknir eru einn af meginþáttum starfsemi Náttúrufræðistofu Kópavogs og nú eru að birtast tvær greinar í erlendum vísindatímaritum, auk tveggja greina í Náttúrufræðingnum sem tengjast rannsóknum stofunnar. 

Nýlega kom út grein um íslensk skelkrebbi (Ostracoda), sem eru smávaxin botnlæg krabbadýr sem finnast í vötnum víða um land. Aðalhöfundur greinarinnar, Jovana Alkalaj var  sumarstarfsmaður á Náttúrufræðistofunni árið 2012, en greinin er hluti af doktorsverkefni hennar. Efniviður þess verkefnisins byggir m.a. á rannsóknarverkefnum sem stofan hefur staðið að.  Einnig hefur stafsfólk Náttúrufræðistofunnar, sem jafnframt eru meðhöfundar að greininni,  sinnt aðstoð og leiðbeint við úrvinnslu verkefnisins.

Þá er um það bil að koma út grein þar sem fjallað er um tegundasamsetningu og dreifingu kransþörunga í vötnum á íslandi, en efnivið í greinina var að stórum hluta safnað þegar unnið var að flokkun íslenskra vistgerða á árunum 2012–2016. Kransþörungar vaxa frá yfirborði og niður á nokkurt dýpi og geta myndað miklar gróðurdyngjur. Þeir þola meira dýpi en æðplöntur og mynda oft gróðurbelti þar sem æðplöntum sleppir.

Þá eru væntanlegar tvær greinar í næsta hefti Náttúrufræðingsins, tímariti Hins íslenska náttúrufræðifélags. Þær byggja á rannsóknum í Þingvallavatni, en þar hefur frá árinu 2007 verið keyrt vöktunarverkefni sem tekur til lífríkis í svifvist vatnsins, en að auki hefur verið fylgst náið með vatnshita frá árinu 2010. Greinarnar fjalla annars vegar um samfélög svidfýra og samspil þeirra við vatnshita og aðra umhverfisþætti og hins vegar um þróun vatnshita í Þingvallavatni á undanförnum áratugum.