Vöktun Reykjavíkurtjarnar

24. ágúst 2018

Nú stendur yfir sýnataka í Reykjavíkurtjörn og Vatnsmýri og er markmiðið að fylgja eftir rannsóknum sem þar voru gerðar árin 2015 og 2016. Fylgst er með útbreiðslu og tegundasamsetningu vatnagróðurs ásamt því að lagðar eru gildrur til að veiða hornsíli og og ýmis smádýr.   

Töluverðar breytingar hafa átt sér stað á lífríki og ásýnd Reykjavíkurtjarnar á undanförnum árum. Áður var tjörnin fremur gruggug og gróðurlaus og ásýnd hennar ekki upp á það besta. Í kjölfar aðgerða sem miðuðu að því að bæta vatnsgæði Tjarnarinnar hefur orðið veruleg breyting og hún er nú svo gott sem algróin vatnaplöntum.

Núverandi vöktunarverkefni miðar að því að fylgjast með framvindunni í „landnámi“ vatnaplantna í Tjörninni ásamt því kanna hvort breytingar megi greina í smádýralífi og hjá hornsílum, sem mikil mergð er af.

Fyrir áhugasama, þá hafa niðurstöður úr rannsókninni á árunum 2015 og 2016 verið gefnar út.